37 woningen te Barneveld

Opdrachtgever

Bouwbedrijf R. van de Mheen

Werkzaamheden

Leggen en afstorten diverse vloeren, stelwerk van kalkzandsteen, compleet gevelstelwerk, monteren van kappen, goten en overstekken, aanbrengen van diverse gevelbekledingen, aftimmerwerkzaamheden en afmonteren van ramen, deuren, trapleuningen.

Uitvoering

2018