30 appartement en 10 woningen te Amersfoort

Opdrachtgever

Trebbe Wonen B.V.

Werkzaamheden

Leggen en afstorten diverse vloeren, stelwerk van kalkzandsteen, compleet gevelstelwerk, monteren van kappen, goten en overstekken, aanbrengen van diverse gevelbekledingen, aftimmerwerkzaamheden en afmonteren van ramen, deuren, trapleuningen.

Uitvoering

2019