15 woningen te Eemnes

Opdrachtgever

Heijmans Huizen B.V.

Werkzaamheden

Maken van funderingen, leggen en afstorten diverse vloeren, stelwerk van kalkzandsteen, compleet gevelstelwerk, monteren van kappen, goten en overstekken, aanbrengen van diverse gevelbekledingen, aftimmerwerkzaamheden en afmonteren van ramen, deuren, trapleuningen.

Uitvoering

2015